1..2..3..MINDSET!

Hoe zorg je voor een veilig klimaat in de klas?

De visie van Triangle Practice is dat leerlingen pas kunnen leren wanneer zij zich veilig voelen. Eigenlijk geldt dat voor mensen van alle leeftijden.

Gedurende de begeleidingen wordt er niet alleen aandacht besteed aan Gedurende de begeleidingen besteden we niet alleen aandacht aan de cognitieve zaken, wat vaak de hoofdvraag is. Deze omvatten (verlengde) instructie, huiswerk afmaken en leren voor toetsen. Maar daarnaast hebben we ook echt aandacht voor de leerling zelf. Wanneer hij, zij, hen zich niet veilig voelt/voelen – op wat voor manier dan ook – zal de leerling nooit in staat zijn om informatie te verwerken en te reproduceren.

De bronafbeelding bekijken

Wie herkent het niet: leerlingen die geen zin hebben in huiswerk. Leerlingen die al een zware dag erop hebben zitten. Leerlingen die worstelen met zaken maar het er eigenlijk niet over willen hebben. Leerlingen die zich anders voelen dan anderen, zich niet geaccepteerd voelen en ga zo maar door. Dan zijn de huidige maatschappelijke onderwerpen nog niet eens aan bod gekomen.

Ik denk dat wij dat allemaal wel herkennen. Wanneer je, als ouder/verzorger, op je werk zit en er van alles door je hoofd spookt, is het lastiger om je te focussen op je werk.

Triangle Practice begint altijd met een kennismakingsspelletje waarbij de leerling en de begeleider om de beurt een dobbelsteen gooien en de vraag in een betreffend getallenvakje beantwoorden. Op deze manier komen zij meer van elkaar te weten. Het blijft vaak niet bij het beantwoorden van de vraag, maar ontstaan er ook gesprekjes. Dit levert vaak al interessante gesprekken op die goed weergeven wie de leerling is. Daar waar een leerling vaak timide begint aan het spel ontplooit er zich na een kwartier al een heel mooi beeld. Dit is de basis van een mooie begeleider-leerlingrelatie, waarbij we rekening houden met de basisbehoeften van de leerling. We kijken naar de relatie (voelt zich gewaardeerd), autonomie (zelfstandigheid vergroten) en competentie (zelfvertrouwen en plezier in eigen kunnen) van de leerling.
Op de website van wij-leren.nl beschrijven zij ook goed dat de factoren positieve ervaringen, mate van welbevinden en het stellen van grenzen effect hebben op de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie. Deze factoren beïnvloeden en versterken elkaar ook.

De bronafbeelding bekijken
Enkele kaarten uit ‘Eigenwijsjes’.

Per begeleiding besteden wij altijd aandacht aan de belangrijke basisbehoeften om de leerling zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Zo laten we hen onder andere oefenen met het maken en begrijpen van keuzes en positieve/succeservaringen opdoen. Daarmee vergroten wij de competenties en autonomie.

Daarnaast besteden wij ook aandacht aan het welbevinden van de leerling zelf. De leerling bepaald op dat moment zelf waar hij behoefte aan heeft. De onderwerpen bepaalt de leerling ook zelf. Dit kan middels een gesprekje dat zij zelf op gang brengen, nadat ik vraag hoe het met hem gaat.
Soms vindt de leerling het wat lastig om zich te uiten, terwijl daar wel behoefte aan is. Zo zijn er ook gesprekskaarten, zoals ‘Monkey Mind‘ en ‘Mindset gesprekskaarten‘. Deze gebruikt Triangle Practice ook bij leerlingen. De ervaring is dat zij de kaarten laagdrempelig en leuk vinden. In dergelijke gesprekken merk je vanzelf wanneer de leerling er meer over wilt praten of op een gegeven moment wel prima vindt. Dat is in beide gevallen prima, want je bent er ten slotte voor hen en biedt waar zij op dat moment behoefte aan hebben
Wanneer leerlingen geen zin hebben in een gesprek, maar wel iets positiefs kunnen gebruiken, laat ik hen een kaart uit ‘Eigenwijsjes‘ trekken. Uit een stapel kaarten trekken zij een kaart waarop een positieve zin staat. Deze zin kunnen zij vervolgens gebruiken voor de aankomende week. Het zijn vaak korte en makkelijke zinnetjes die zij prima kunnen onthouden.

Coaching op de mindset zien wij dus als een belangrijk onderdeel dat effect heeft op hun innerlijke balans en vervolgens op het leervermogen. Ik denk dat de beste beschrijving daarvoor is: Positief denken = positief voelen. Uiteraard gaat dat niet in één keer, ook al zouden wij dat allemaal wel willen. Dit vergt oefening, veel oefening. Wat Triangle Practice één keer per week met leerlingen doet is slechts een opening naar meer. Het zou mooi zijn wanneer daar in de klas en thuis ook aandacht aan besteedt wordt, maar daar hebben wij geen invloed op. Alleen de leerlingen zelf kunnen op dat moment hun behoeften daarover uitspreken. Daarnaast is het niet alleen voor leerlingen aan te raden, maar eigenlijk voor iedereen. Met een positieve mindset zal het leven wellicht wat makkelijker worden. Je zult bijvoorbeeld minder beren op de weg zien en lichter over dingen gaan denken. Dit alles zorgt ook voor minder stress. Er zijn vele soorten websites en boeken over het positief ontwikkelen van je mindset. Zelfs cursussen en trainingen. En zoals wij ook de keuze laten bij de leerlingen zelf; doe waar jij je goed bij voelt en/of zal voelen.

Ben je benieuwd welke boeken en gesprekskaarten er zijn voor kinderen? Op deze link zie je een greep uit een collectie.