Privacyverklaring

Geplaatst op

Triangle Practice Triangle Practice, gevestigd aan Prins J.W. Frisolaan 138, 2263 CV, LEIDSCHENDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://trianglepractice.nl
Prins J.W. Frisolaan 138
2263 CV LEIDSCHENDAM
Tel: 0613686869

Triangle Practice vindt privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij een duidelijk en transparant beeld van hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan; hoe wij de gegevens verwerken, wat het doel daarvan is, wie het allemaal kunnen inzien, hoe het wordt bewaard en voor welke gegevens wij expliciet om toestemming vragen.

De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Het toegestane gebruik van jullie persoonsgegevens wordt voor anderen middels deze wetgeving beperkt. Triangle Practice heeft daarbij haar plicht om haar klanten op de hoogte te stellen van:

 • de wijze waarop Triangle Practice persoonsgegevens verwerkt
 • het doel van persoonsverwerking,
 • wie de persoonsgegevens kunnen inzien,

Persoonsgegevens verwerken

Triangle Practice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam leerling + aanvrager/factuurhouder
 • Geslacht leerling
 • Geboortedatum leerling
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer aanvrager
 • E-mailadres
 • Bankgegevens factuurhouder
 • Overige persoonsgegevens die de aanvrager actief verstrekt bij de aanmelding, correspondentie en telefonisch. Denk daarbij aan de gevraagde begeleidingsvakken, functioneren, gezondheid, etc.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trianglepractice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van persoonsgegevens

Triangle Practice verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden;

 • Het maken van overeenkomsten,
 • Informatie te versturen over onze diensten,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is,
 • Informatie vergaren en delen omtrent het functioneren en de voortgang van de leerling,
 • Om de dienstverlening bij jouw thuis uit te voeren,
 • Het afhandelen van betalingen,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Triangle Practice neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triangle Practice) tussen zit.

Verstrekkingen aan derden

Triangle Practice verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het verstrekken van gegevens gebeurt alleen wanneer jij daar (schriftelijke) toestemming voor geven (denk daarbij aan leerkrachten of instanties) of wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jullie hebben het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Achter slot en grendel

Vanwege het feit dat Triangle Practice jullie persoonsgegevens serieus neemt worden alle gegevens middels een code beveiligd. Triangle Practice neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Je mag te allen tijde contact opnemen met info@trianglepractice.nl wanneer je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik.

Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt bewaard. De persoonsgegevens worden voor een goede administratie worden bewaard.
Al jouw gegevens worden na de wettelijke bewaartermijn vernietigd.

Uw rechten

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, wijzigen en/of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triangle Practice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie of instantie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trianglepractice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak een duidelijke kopie van je identiteitsbewijs waarbij je pasfoto én de strook met nummers onderaan het paspoort goed zichtbaar is. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Triangle Practice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te voldoen, mag alleen tegemoet worden gekomen wanneer het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

 

Cookieverklaring

 

Triangle Practice gebruikt cookies op de website. Wat is een cookie eigenlijk?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media

Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen om contents te delen. Daarbij maken wij géén tracking cookies in verband met uw privacy.

U kunt de instelling in uw browser aanpassen en het gebruik van cookies uitzetten.

Klik hier voor een pdf van privacyverklaring.

Klik hier voor een pdf van cookieverklaring.

Publicatiedatum: 4 mei 2018