Over Ons

Geplaatst op

Hoe gaat Triangle Practice te werk?

 • Coachen om door te zetten en niet op te geven,
 • Geeft extra les/uitleg over onderwerpen die de leerling lastig vindt,
 • Wisselt af in de begeleidingsvakken/onderwerpen en mogelijke materialen,
 • De leerling laten ontwikkelen op speelse en creatieve wijze.

Behaalde schoolresultaten met behulp van Triangle Practice

De meting is gestart vanaf de score die bekend was vanaf het moment dat Triangle Practice de leerling heeft begeleid op een betreffend vakgebied. Het einde van de pijl betekent einde van de begeleiding op dat vakgebied. Het betreft resultaten van meerdere leerlingen.

Extra’s
Houdt zich ook bezig met het welzijn van de leerling !

Met de leerling wordt gepraat waar hij/zij tegenaan loopt. Dit kan te maken hebben met zowel school als sociale leven. Wij vinden het belangrijk om hier ruimte en aandacht voor te hebben wanneer de leerling daar behoefte aan heeft, omdat wij van mening zijn dat leerstof niet goed opgenomen wordt wanneer er een en ander dwars zit.

Heeft contact met zowel ouders én leerkracht !

Om de juiste begeleiding aan de leerling te kunnen bieden wordt actief contact met ouders als belangrijk ervaren. Als geen ander kennen jullie je zoon/dochter! 
Indien de leerkracht mee wil werken is dat uiteraard heel fijn! De leerkracht kan oefenwerk meegeven en samen met Triangle Practice de leerling in de gaten houden betreft de ontwikkeling.

Bereid zich voor én maakt altijd rapportages !

Aan de hand van de laatste rapporten en behaalde scores kunnen wij zien wij de leerling behoefte aan heeft en bereiden ons voor door gepaste opdrachten te bedenken. Na de 1 op 1 begeleiding rapporteren wij waar wij aan hebben gewerkt en hoe dat is gegaan, zodat de ouders op de hoogte zijn en blijven.

Maakt het leren gezellig en leuk !

Wij willen het ook vooral ook gezellig maken tijdens de bijles! Met lood in je schoenen leerstof opnemen schiet niet op vinden wij. Daarom houden wij van een grapje op zijn tijd en bieden op speelse wijze de leerstof aan.

Houdt voor de kwaliteit van het leren een korte pauze met een educatief spelletje !

Om de kwaliteit te waarborgen wordt er vaak een korte pauze ingelast, zodat de leerling na de pauze weer met goede concentratie verder kan.
Tijdens de korte pauze of aan het einde van de begeleiding wordt vaak een educatief spelletje gespeeld. Dit maakt de bijles nóg leuker!

Wat kun je verwachten van Triangle Practice?

 • Kwaliteit
  Begeleiding op maat

  Begeleiding op maat aanbieden heeft het meeste effect op een leerling. Eén op één begeleiding bieden levert vaak meer resultaat op dan in een grote groep. Op het aanmeldformulier kan ook extra informatie worden gegeven over de leerling, zodat daar extra rekening mee gehouden kan worden.

  Persoonlijke aandacht

  Triangle Practice biedt meer dan alleen huiswerkbegeleiding! Naast de cognitieve  ontwikkeling wordt ook extra persoonlijke aandacht gegeven. De emotionele toestand heeft effect op het leervermogen. Triangle Practice houdt deze ook in de gaten.

  Speelse oefenmaterialen

  Triangle Practice werkt graag met ondersteunende materialen om de leerstof visueel én leuk te maken.Deze materialen kunnen variëren van spelletjes tot methodische stencils. Om eigen werk van school mee te nemen is wel een advies, zodat zoveel mogelijk in eigen methode gewerkt kan worden. Triangle Practice beschikt namelijk niet over alle bestaande lesmaterialen. 

  Actief contact met ouders

  Om de juiste begeleiding aan de leerling te kunnen bieden wordt actief contact met ouders als belangrijk ervaren. Als geen ander kennen jullie je zoon/dochter! Bij de voordeelpakketten is contact met de leerkracht ook zelfs mogelijk. 

  Toetsen

  Voor meer inzicht over de voortgang van kinderen kan Triangle Practice toetsen afnemen. Ga naar toetsen om het gehele aanbod te zien.

  Contact met leerkrachten

  Indien de leerkracht mee wil werken is dat uiteraard heel fijn! De leerkracht kan oefenwerk meegeven en samen met Triangle Practice de leerling in de gaten houden betreft de ontwikkeling.

  Oefentoetsen

  Om te weten waar een leerling precies staat kan Triangle Practice een oefentoets afnemen. Samen met de ouder(s) wordt de uitslag daarvan besproken.

  Ter voorbereiding op de CITOtoetsen oefent Triangle Practice met oefentoetsen.

  Evaluatieformulieren

  Halverwege en aan het einde ontvangt de aanvrager een tussen-/eindevaluatieformulier.
  Middels deze antwoorden houdt Triangle Practice haar kwaliteit in de gaten.

 • Laagdrempelig
  Bij de leerling thuis

  De begeleiding vindt plaats bij de leerling thuis in haar eigen veilige omgeving. Indien dit niet praktisch is kan de begeleiding, in overleg met school, ook op school plaatsvinden.

  Samen bijles is mogelijk

  Triangle Practice biedt ook de mogelijkheid om leerlingen samen bijles te laten volgen middels de zogenaamde Duo bijles en Triangle bijles.

  Gespreid betalen is mogelijk

  Triangle Practice is van mening dat goede bijles en begeleiding voor veel leerlingen mogelijk moet zijn. De prijslijst is mede tot stand gekomen door de ouders wiens zoon/dochter deel heeft genomen.
  Gespreid betalen is mogelijk voor diegenen die dat graag willen.

 • Positiviteit en coaching
  Positieve benadering

  Triangle Practice vindt dat leerlingen meer kunnen bereiken wanneer zij gemotiveerd worden. Een positieve benadering waarbij er vooral wordt gewezen op de dingen die leerlingen goed doen, in plaats van alleen wat zij verkeerd doen. Leerlingen moeten bij de begeleiding uiteraard ook zelf hun doel willen behalen.

  Zelfvertrouwen vergroten

  Het zelfvertrouwen is een belangrijk aspect. Wanneer leerlingen denken dat zij iets niet kunnen, zal het ook lang duren dat zij iets bereiken (of helemaal niet). Dat zij ergens moeite mee hebben is niet erg. Het zelfvertrouwen ontwikkeling vindt Triangle Practice belangrijk. De leerling wordt stap voor stap daarin begeleid.

  Glimlachen

  Glimlachen betekent ontspanning. Triangle Practice streeft ernaar om de bijles en begeleiding zo leuk mogelijk te maken.

 • Contact met andere bedrijven
  Vrienden van Triangle Practice

  Triangle Practice vindt het leuk om te netwerken. Triangle Practice komt alle doelgroepen tegen in het werkveld; basisschoolkinderen, jongeren, ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s. En daarnaast, niet te vergeten, trouwe huisdieren.
  Heb jij een onderneming? Wij kunnen wat voor elkaar gaan betekenen! Hoe leuk is dat!!
  Bezoek http://trianglepractice.nl/vrienden

  Door scholen in te huren

  Sinds 2013 is Triangle Practice werkzaam als Remedial Teacher op een basisschool in Zoetermeer. Daarbij worden leerlingen met een diagnose extra onderdeunt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.
  Ik sta open om op andere scholen ook als RT-er aan de slag te gaan!
  Ik zie graag binnenkort een mail verschijnen of jou aan de telefoon te horen.

Missie

Leerlingen op speelse en creatieve wijze glimlachend laten ontwikkelen op cognitief gebied.

Bijles voor leerlingen kan ook iets leuks zijn! Extra aandacht, extra uitleg, laagdrempelig, gezellig, etc. Deze positieve benadering vindt Triangle Practice belangrijk, omdat leerlingen een vak lastig vinden > vaak vinden zij het vak dan ook niet (meer) leuk > en dan krijgen zij er ook nog bijles in > !? > Dat wordt vaak ervaren als ‘Helemaal niet leuk!’ Daarom wil Triangle Practice het tegendeel bewijzen! In het begin is het inderdaad even aanpoten, maar zoals wij nu hebben ervaren : hoe meer de leerling het begint te begrijpen, hoe leuker het dan ook (weer) wordt!
Door leerstof zo visueel mogelijk te maken en oefenwerk in spelvorm aan te bieden, leren de leerlingen spelenderwijs.

Visie

Triangle Practice biedt meer dan alleen bijles door ook te richten op de houding, sociale en emotionele toestand van de leerlingen en contact te hebben met ouders/verzorgers en leerkrachten. Triangle Practice is van mening dat een leerling zich niet kan focussen op een leerdoel wanneer de leerling zich niet vertrouwd, veilig of fijn voelt.
Daarnaast bekijkt Triangle Practice welke uitleg/methode bij de leerling past, zodat de leerling het doel (lees: lesstof begrijpt en toe kan passen) behaalt.

Voor wie

Zowel basisschoolkinderen als brugklaskinderen kunnen gebruik maken van bijlessen en begeleiding.

Benthuizen, Berkel en Rodenrijs, Bleijswijk, Delft, Leidschendam, Moerkapelle, Rijswijk, Voorburg, Zoetermeer


Staat jouw woonplaats er niet bij? Geen zorgen! Neem contact op met Triangle Practice.